Dhoka Shayari in Odia

Dhoka Shayari in Odia

ଯିଏ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ – ତା ପାଇଁ ଯେତେ ଲୁହ ଗଡେଇଲେ ବି ସିଏ ଆମକୁ ମିଳିବନି – ଯଦି କେହି ତୁମକୁ Bye କହିଲା …

Read more

You cannot copy content of this page