Tu Chalu Thilu To Batare Lyrics – Mun Raja Tu Rani

Tu Chalu Thilu To Batare Lyrics feature image

Tu Chalu Thilu To Batare Lyrics – Mun Raja Tu Rani

Facebook
WhatsApp
Telegram

Tu Chalu Thilu To Batare Discover the lyrics you crave, explore downloadable options in PDF file, and sing along to this catchy Odia tune.

Tu Chalu Thilu To Batare Lyrics

ତୁ ଚାଲୁଥିଲୁ ତୋ ବାଟରେ

ତୁ ଚାଲୁଥିଲୁ ତୋ ବାଟରେ,
ମୁଁ ଚାଳୁଥିଲି ମୋ ବାଟରେ l

ତୁ ଚାଲୁଥିଲୁ ତୋ ବାଟରେ,
ମୁଁ ଚାଳୁଥିଲି ମୋ ବାଟରେ l

ଦେଖା ହେଲା ତୋର ମୋର ଯେଉଁଠି,
ମନ ହଜିଗଲା ସେଇଠି ସେଇଠି,
ମନ ହଜିଗଲା ସେଇଠି ସେଇଠି l

ତୁ ଚାଲୁଥିଲୁ ତୋ ବାଟରେ,
ମୁଁ ଚାଳୁଥିଲି ମୋ ବାଟରେ l

ମନ ଚୋରି ହୁଏ ବୋଲି କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଥିଲି,
ତୋତେ ଦେଖି ଦେଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଗଲି l

ମନ ଚୋରି ହୁଏ ବୋଲି କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଥିଲି,
ତୋତେ ଦେଖି ଦେଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଗଲି l

ତୋପରି ଝିଅଟିଏ ସପନରେ ଦେଖିଥିଲି,
କେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିଲି l

ଆଖି ସାଥେ ଆଖି ହେଲା ଏକାଠି,
ପାରିଲିନି ଆଉ ଲେଉଟି ଲେଉଟି,
ପାରିଲିନି ଆଉ ଲେଉଟି ଲେଉଟି l

ତୁ ଚାଲୁଥିଲୁ ତୋ ବାଟରେ,
ମୁଁ ଚାଳୁଥିଲି ମୋ ବାଟରେ l

ଜହ୍ନ ହସେ ଆକାଶରେ ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଗଲା ପରେ,
ତୁ ହସୁଛୁ ମୋ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୁଅରେ l

ହୋ….. ଜହ୍ନ ହସେ ଆକାଶରେ ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଗଲା ପରେ ,
ତୁ ହସୁଛୁ ମୋ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୁଅରେ l

ମନ ମନ୍ଦିରରେ ମୋର ସାଜିବୁ ତୁ ପୂଜାରିଣୀ,
ମିଳନର ଇଲାକାରେ ମୁଁ ରାଜା ତୁ ରାଣୀ l

ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ତତେ ଯେବେ ଯେଉଁଠି,
ଲାଗୁଛି ତୁ ଅଛୁ ଏଇଠି କେଉଁଠି,
ଲାଗୁଛି ତୁ ଅଛୁ ଏଇଠି କେଉଁଠି l

ତୁ ଚାଲୁଥିଲୁ ତୋ ବାଟରେ,
ମୁଁ ଚାଳୁଥିଲି ମୋ ବାଟରେ l

ଦେଖା ହେଲା ତୋର ମୋର ଯେଉଁଠି,
ମନ ହଜିଗଲା ସେଇଠି ସେଇଠି,
ମନ ହଜିଗଲା ସେଇଠି ସେଇଠି ,
ମନ ହଜିଗଲା ସେଇଠି ସେଇଠି ,
ମନ ହଜିଗଲା ସେଇଠି ସେଇଠି l

Tu Chalu Thilu To Batare Lyrics PDF – Downloaod

Tu Chalu Thilu to Batare watch from official channel YouTube video

Recent Blog Post – Neijare Megha Mote

Leave a Comment

You cannot copy content of this page