Odia Gapa Who is Friend

Odia Gapa Who is Friend

Facebook
WhatsApp
Telegram

କିଏ ହେବ ବନ୍ଧୁ

ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଂହଟିଏ ରହୁଥିଲା l ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ତା’ ପାଖରେ ଜୁଟି ତା’ ଆଗରେ ଚୁଗୁଲୀଆମୀ କଲା l ଚୁଗୁଲିଆମୀରେ ଖୁସି ହୋଇ ସିଂହ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲା l ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଏତେ ନିବିଡ଼ ହେଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଣି ଗଳିଲା ନାହିଁ l ଦିନେ ଗୋଟିଏ ମସ୍ତବଡ଼ ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା l ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ନଥିଲା l ହାତୀର ଆକାର ଦେଖି ସିଂହ ବି ଡରିଗଲା l ହାତୀ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲେ ବିପଦ ଆସନ୍ନ ଜାଣି ସିଂହ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା l ହାତୀ ରାଜି ହେଲା l ତିନି ହେଁ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ରହିଲେ l ଦିନେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବର ଦେଖିଲେ l ସମ୍ବର ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ସକାଶେ ବିଲୁଆ ସିଂହକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା l ସିଂହ ଥିଲା ସରଳ l ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲା l

ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ସମ୍ବର କହିଲା ଯେ ସେ ତା ମାଅ କୁ ପଚାରି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ l ସେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ତା ‘ ମାଅ କୁ ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିଲା l ସମ୍ବରର ମାଅ କହିଲା , ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ l ସିଂହର ଶିକାରରୁ ଭାଗ ପାଇବ ବୋଲି ବିଲୁଆ ତା ବନ୍ଧୁ l ହାତୀକୁ ଭୟ କରି ସିଂହ ତା ବନ୍ଧୁ l ତେଣୁ ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଅନୁଚିତ l ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଵିଵେକୀ ଅଛି l ସେ ହେଲା ହାତୀ l ତେଣୁ ତୁ ଥରେ ମିଶିବାର ପ୍ରୟାସ କରିପାରୁ l ଚାରିଜଣ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ l ସିଂହର ଭୟରେ ସମ୍ବରକୁ କେହି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ l ସମ୍ବର ଖାଇପିଇ ମୋଟା ହେଲା l ଦିନେ କିଛି ଶିକାର ନ ମିଳିବାରୁ ଧୃତ ବିଲୁଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଯେ ସମ୍ବରକୁ ମାରି ଖିଆଯାଉ l ସିଂହ ରାଜି ହେଲା l କିନ୍ତୁ ହାତୀ ପ୍ରତିବାଦ କଲା l ସେ କହିଲା, ବନ୍ଧୁତା କରି ବନ୍ଧୁ ଦ୍ରୋହୀ ହେଲେ ଅପଯଶ କାଳକାଳ ଧରି ରହିଯିବ l ତା’ପରେ ସେ ସମ୍ବରକୁ କହିଲା ଏ ଗୋଠ ଛାଡି ଚାଲିଯାଅ l

ସମ୍ବର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ମା’ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା l ମାଅ କହିଲା, କେବଳ ହାତୀ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତୋତେ ବନ୍ଧୁତା ସକାଶେ ଥରେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ କହିଥିଲି l ତେଣୁ ତୁ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବୁ l ଏଥର ଜାଣ ଯେ ସଦାବେଳେ ନିଜ ସମଲକ୍ଷଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବୁ l ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣର ଵିଵେକୀ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜି ମିଶିବୁ l ତା’ ନହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ବରଂ ଏକୁଟିଏ ରହିବୁ l

Leave a Comment

You cannot copy content of this page